ca cs de en es fr he it ro

BERLIN MEMOPOLIS

תערוכת צילום

פרי יצירתם של אקהארד האמל ואנגלה שוירן

המרכז לחינוך והכשרה של מדינת ברנדנבורג

מרץ 2014 – פברואר 2015

...

בכל עיר גדולה ישנם מונומנטים. עם זאת באף עיר בעולם לא ניתן למצוא מספר כה רב של אנדרטאות ואתרי הנצחה כמו בברלין. ברלין, עיר ההנצחה.

בעוד שמונומנטים מזכירים לנו בדבר אירועים היסטורים, כפי שאלו מתוארים בספרי היסטוריה , אנדרטאות מבקשות להזכיר לנו את המוני הקורבנות שסבלו אכזריות בלתי ניתנת לתיאור.

למעשה, האנדרטאות דורשות מאיתנו יותר מאשר רק לזכור. האנדרטאות פועלות בהווה, במרווח שבין העבר והעתיד. הן מכוונות לעתיד, לבל תחזור ההיסטוריה על עצמה.

תערוכת הצילום BERLIN MEMOPOLIS מתפרשת על שלוש קומות ומארחת כחמישים תמונות הלקוחות מאנדרטאות, אתרי הנצחה ומצבות.

אובייקטים סובטילים, מורכבים ומרובי רבדים. הם משנים את פניהם בכל פעם שמתבוננים בהם בעיניים חדשות. כל צילום מנסה להקפיא נקודת מבט. האובייקט המצולם מושך את עיני המתבונן, פונה אליו, מכשף אותו מבעד למסגרת התמונה.

צורתן של האנדרטאות המוצגות שובות את מבטו של המתבונן. הן מכוונות את בקשתן להווה באמצעות הריסת הצורות הקונבנציונלית, הן מכוונות את בקשתן להווה. רק באמצעות היותן חסרות צורה, שבורות, מפורקות, מצליחות האנדרטאות לתאר את הבלתי ניתן לתיאור.

אקהארד האמל

הצלמים הם:

אקהארד האמל ברלין.

אנגלה שוירן רומרסקירשן, קלן.

קישור: www.cultd.net/berlin-memopolis

בשיתוףעם:

Zentrum für Offene Kommunikation
Berlin

CultD. Communication unlimiteD